Tả cây xoài mà em biết Tả cây xoài mà em biết – Bài làm 1 Quan sát ở trong vườn nhà em trồng rất nhiều cây ăn quả khác…