Đề bài: Tả Vườn Hoa Nhà Em Bài làm Ông nội em là người rất yêu thiên nhiên nên một góc sân trước nhà ông dành để trồng một vườn…