Kể về quê hương em Bài làm Quê em là một xóm chài vẹn biển miền Trung. Bố mẹ em làm nghề đánh bắt cá. Đây là nghề mà trước…

Đề bài: Hãy tả lại cái bàn học ờ nhà hay ở lớp và nêu cảm nghĩ của em. Bài làm Cuối năm học lớp Ba, bố tôi đã cho…