Tóm tắt Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng ngắn gọn hay nhất

Tóm tắt Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng ngắn gọn hay nhất

Bài tóm tắt số 1: Tóm tắt thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

Ông Phạm Bân có nghề y gia truyền, giữ chức Thái y lệnh để phụng sự Trần Anh Vương. Ông thường đem của cải tiền bạc để mua các loại thuốc tốt, dự trữ thóc gạo giúp đỡ người nghèo bệnh tật trang trải cuộc sống. Một ngày nọ, có người đến báo với ông là có người nhà đang nguy kịch đúng lúc đó sứ giả vương gia tới truyền ông vào cung chữa bệnh cho quý nhân bị sốt. Nhưng ông đã từ chối vì bệnh đó chưa vội bằng cơn nguy kịch của người dân nghèo kia nên đã vội đi chữa bệnh và xin chịu tội sau. Biết tin vua không những không trách mắng mà còn cảm phục trước tấm lòng nhân đức, yêu thương nhân dân làm gương cho con cháu sau này.

Loading...

Tóm tắt Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng ngắn gọn hay nhất

Bài tóm tắt số 2: Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

Ông Phạm Bân có nghề y gia truyền, giữ chức Thái y lệnh để phụng sự Trần Anh Vương. Ngài đem hết của cải trong nhà ra mua các loại thuốc tốt và tích trữ thóc gạo. người bệnh tật cơ khổ, chữa bệnh cho họ đến khi khỏi rồi mới đi, rồi dựng thêm nhà cho những kẻ khốn cùng ở trong năm đói kém dịch bệnh. Một hôm, có người đến báo nhà có người bệnh đang nguy kịch cần cứu chữa khẩn thì đúng lúc sứ giả do vương sai tới truyền ông vào cung chữa bệnh sốt cho vua. Nhưng ông đã từ chối vì bệnh vua không gấp, đi cứu người dân kia và xin chịu tội. Biết được tin ấy vua không những không phạt mà còn cảm phục trước tấm lòng nhân đức, thương xót nhân dân của ông và còn gây dựng tiếng thơm đến nhiều đời sau.

Xem thêm:  Tả khuôn mặt người mẹ thân yêu của em
Loading...